sweat lodge


Temazcal – 35 ľudí sa spolu potí v maličkom stane…

Počas cestovania si stále rád vyskúšam nové, nezvyčajné veci. Takže som sa včera zúčastnil ceremónie Temazcal. Vďaka Francescovi a Cecilii, hrdých majiteľov cob house (domu z hliny) a skvelých ľudí, u ktorých som pracoval ako dobrovoľník, na spomínanej stavbe, za to, že to zorganizovali. Alebo si pozri moje knihy – jedna ti môže […]

Temazcal ceremnoy (sweat lodge) Ecuador