prevoz busov titicaca


barge lod titicaca

na skrátenie cesty busom sme prešli časť Titicaca na lodiach. Titicaca je fakt obrovské!